onsdag 9 mars 2011

Företag tänker anställa

28 procent av företagen räknar med att nyanställa de kommande tre månaderna, enligt en mätning från Skop.

De mindre företagen bland de 600 tillfrågade är mera försiktiga. Bland dem som har färre än tio anställda är det drygt en fjärdedel som svarar att de kommer att nyanställa. Bland medelstora och stora företag är det 40 procent som säger att de skall nyanställa mellan februari och maj.

Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar